Domeinen Markten en Samenwerken & Onderhandelen

Doordat steeds meer consumenten bezuinigen op een dagje uit is er bij grote pretparken een strijd om de klant losgebarsten. Twee pretparken, Termin8or en Action4U, domineren de markt. Beide proberen met nieuwe attracties bezoekers te trekken en concurreren met de entreeprijs.

1

Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering:
De markt waarop Termin8or en Action4U opereren, kan worden aangeduid als …(1)…. Een kenmerk van deze markt van pretparken is de …(2)…. van de aangeboden diensten. De kortingsactie op entreeprijzen bij deze pretparken is een voorbeeld van …(3)….

Kies uit:

  • bij (1) volkomen concurrentie / oligopolie

  • bij (2) heterogeniteit / homogeniteit

  • bij (3) prijsbeleid / prijsregulering

De heer Te Linge is algemeen directeur van pretpark Termin8or en wordt geïnterviewd over de kortingsacties.

Gebruik tekstballon 1.

2 Bereken met welk kortingspercentage de pretparkkaartjes via supermarktacties worden verkocht.

Stel dat een normaal kaartje € 100 kost.
En de prijs van een kortingskaartje niet bekend is: in formule X of Pk.

Gebruik tekstballon 2 en bron 1.

3 Toon aan dat de entreeprijs van Termin8or 25% hoger zou liggen indien het park streeft naar maximale totale winst in plaats van maximale totale opbrengst.

Maximale winst wordt gehaald indien MO = MK
Maximale omzet wordt gehaald indien MO = 0

Gebruik tekstballon 3 en 4 en bron 2.

4

Verklaar de uitspraak van Te Linge dat beide parken zich in een gevangenendilemma bevinden. Ga als volgt te werk:

  • Bepaal de dominante strategie van elk pretpark.
  • Leg uit dat er als gevolg van deze strategieën sprake is van een gevangenendilemma.

Kenmerk van een gevangenendilemma is dat het Nash-evenwicht slechter is dan een andere uitkomst, maar dat die betere uitkomst alleen door samenwerking gehaald kan worden.

Gebruik tekstballon 6 en bron 3.

5 Bereken de entreeprijs die Termin8or op zonnige dagen in juni wil gaan vragen, uitgaande van de verwachting van Te Linge.

Omzet = (prijs × afzet)zonnig + (prijs × afzet)regenachtig 

De afzet, het aantal bezoekers, kun je in bron 3 vinden.

Gebruik tekstballon 6 en 7.

6 Geef een reden waarom er geen sprake is van prijsdiscriminatie.

Is het product steeds hetzelfde?
Wordt er verschil gemaakt tussen verschillende klanten?

Bron 1  kosten en opbrengsten van Termin8or per jaar

MO     = marginale opbrengsten
MK     = marginale kosten
P        = prijs
GTK   = gemiddelde totale kosten
TO       = totale opbrengsten

Bron 2  pay-off matrix pretparken Termin8or en Action4U

Bron 3  weersvoorspelling en bezoekersaantallen Termin8or

1

(1) oligopolie
(2) heterogeniteit
(3) prijsbeleid

2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Noem de prijs met korting P’
Stel de volle prijs op 10

0,6 × P’ + 0,4 × 10 = 7 → 0,6 × P’ = 3 → P’ = 5

 × 100% = − 50%, dus een korting van 50%

3

aflezen uit bron 1

Er is sprake van maximale omzet bij Q = 120, dus als P = 20
Er is sprake van maximale totale winst (als MO = MK, dus) als P = 25

 × 100% = 25%

4

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

  • De dominante strategie van zowel Action4U als Termin8or is ‘meedoen met de kortingsactie’ omdat dit voor ieder de hoogste omzet oplevert, ongeacht de keuze van de ander
  • Dit levert een suboptimaal resultaat op, aangezien gezamenlijk ‘niet meedoen aan de kortingsactie’ voor beide pretparken een hogere omzet oplevert
5

20 × 600 × Pzonnig + 10 × 300 × € 16 = € 336.000

Pzonnig =  = € 24

6

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

  • Er worden verschillende prijzen gevraagd voor verschillende producten (omdat een pretparkbezoek op een regenachtige dag een andere beleving is dan een pretparkbezoek op een zonnige dag).
  • Er worden geen verschillende groepen klanten onderscheiden.