De arbeidsinkomensquote geeft het inkomensaandeel van de productiefactor arbeid in het totale inkomen weer.

 form_aiq

Het totale inkomen dat verdiend wordt, wordt verdiend met vier productiefactoren (arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap).
Arbeid wordt geleverd door:

  • werknemers, die loon krijgen
  • en zelfstandige ondernemers,  die hun ‘loon’ uit (een deel van) de winst van hun bedrijf moeten halen.

Toegerekend loon zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers verdienen hun inkomen in de vorm van winst.
Maar zo’n ondernemer verricht ook arbeid. Een deel van zijn beloning is dus niet voor zijn ondernemerschap, maar voor zijn arbeid.

Stel dat een zelfstandig ondernemer € 100.000 winst heeft gemaakt met zijn bedrijf.
Wanneer hij bij een bedrijf in loondienst was geweest, zou hij voor hetzelfde werk € 65.000 loon hebben gekregen. Die € 65.000 noemen we het toegerekende loon.
Zijn beloning voor het ondernemen is dus € 35.000 extra inkomen.  Dat is zijn échte winst.

Loonquote en AIQ

Met de loonquote wordt gekeken hoeveel procent van het totale inkomen aan loon wordt uitgekeerd aan werknemers.
Met de arbeidsinkomensquote wordt gekeken hoeveel procent van het totale inkomen naar de productiefactor arbeid gaat. Dan houden we ook rekening met het toegerekende loon voor zelfstandigen.

In onderstaande grafieken kunnen we aflezen dat 79% van het primaire inkomen wordt verdiend met door werknemers in loondienst.
De winst (links 16%) bestaat voor een deel uit toegerekend loon, zoals blijkt uit de tweede grafiek.

De arbeidsinkomensquote is 83% (79+4).

categoriale-inkomensverdeling2

categoriale inkomensverdeling

Verschil tussen arbeidsinkomen en loonquote is dus dat men bij het arbeidsinkomen wél rekening houdt met de arbeid die een zelfstandig ondernemer levert.
Bij de loonquote wordt deze beloning voor geleverde arbeid niet meegeteld als loon. Daar wordt de totale beloning voor de ondernemer gezien als winst.

Nogmaals alle formules op rij: