Domein F, Samenwerken en Onderhandelen

Domein F, Samenwerken en Onderhandelen2020-03-28T14:36:23+02:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen van individuele actoren conflicteren, samenwerken en onderhandelen meer oplevert voor (markt)partijen dan vertrouwen op individuele acties. Centralisatie, waarbij (collectieve) dwang het middel is om acties tot stand te brengen, kan een alternatief coördinatiemechanisme zijn voor keuzes.

Arbeidsmarkt, krap of ruim2016-12-15T14:54:57+02:00
Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) aan.
Dominante strategie2016-12-15T14:54:58+02:00
We spreken van een dominante strategie wanneer een speler – ongeacht wat de ander doet – steeds kiest voor dezelfde actie.
Extern effect2017-01-24T14:51:46+02:00

Een extern effect is een positieve of negatieve bijwerking van productie of consumptie. Deze bijwerking wordt door een ander dan de veroorzaker ervaren.

We spreken van een positief extern effect wanneer de welvaart van die externe partij positief wordt beïnvloed.
Een negatief extern effect zorgt ervoor dat de welvaart van die externe partij daalt.

Het belangrijkste voorbeeld van een negatief extern effect is milieuvervuiling.

Meeliftersgedrag2016-12-15T14:54:57+02:00
Meeliftersgedrag ontstaat wanneer iemand (gratis) kan profiteren van de aankoop/inspanning van een ander.
Nash-evenwicht2016-12-15T14:54:58+02:00
 In een Nash-evenwicht kan geen enkele speler door alleen zélf iets anders te kiezen zijn opbrengst verbeteren. 
Prisoners-dilemma (gevangenenprobleem)2016-12-15T14:54:57+02:00
Bij een prisoners dilemma ontstaat (door de dominante strategie van de spelers) een Nash-evenwicht dat niet optimaal is.
Speltheorie2016-12-15T14:54:58+02:00
Speltheorie is een techniek om de situatie tussen twee van elkaar afhankelijke beslissingsnemers te analyseren, om op die manier de uitkomst van hun beslissing te kunnen voorspellen.
Verzonken kosten2019-04-18T08:47:42+02:00

Verzonken kosten zijn kosten die alleen op de vooraf bedoelde manier kunnen worden terugverdiend.

Zelfbinding2016-12-15T14:54:57+02:00
Er is sprake van zelfbinding als een partij vrijwillig afwijkt van zijn dominante strategie.

Samenwerken & Onderhandelen

De opbrengst van een inspanning is vaak niet alleen afhankelijk van je eigen keuzes. Ook de keuzes van anderen hebben invloed op jouw opbrengst. Met behulp van speltheorie kunnen we die situaties analyseren.

Uitleg

Speltheorie

Speltheorie is een techniek om de situatie tussen twee van elkaar afhankelijke beslissingsnemers te analyseren. Om [...]

Nash-evenwicht

Een Nash-evenwicht is een situatie binnen de speltheorie waarbij geen van beide spelers door alleen zélf iets anders [...]

Verzonken kosten

Verzonken kosten zijn kosten die alleen op de vooraf bedoelde manier kunnen worden terugverdiend. In dat kader wordt ook wel [...]

Samenwerken & Onderhandelen op de Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een belangrijke economische markt.
De prijs op die markt komt vooral door onderhandeling tot stand.

Uitleg

Loonkosten

Een bedrijf zal altijd proberen zo goedkoop mogelijk te produceren. Hoeveel arbeid een bedrijf zal inschakelen zal (onder andere) afhankelijk [...]

WIG

In de loononderhandeling wordt een brutoloon afgesproken. Werkgevers hebben echter te maken met loonkosten die [...]

Opgaven