Domein D, Markt

Domein D, Markt2020-03-28T14:35:27+02:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt is afhankelijk van de marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek.

Afwentelingspercentage2016-12-15T14:54:59+02:00
Het afwentelingspercentage geeft aan hoeveel procent van een heffing wordt afgewenteld op de consument.
Betalingsbereidheid2016-12-15T14:55:01+02:00
Betalingsbereidheid is het maximale bedrag dat een consument wil uitgeven voor een product.
Complementaire goederen2016-12-15T14:55:00+02:00
Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen.
Constante kosten2016-12-15T14:54:59+02:00
Constante kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag gelijk blijft, ongeacht de productieomvang van het bedrijf.
Consumentensurplus2016-12-15T14:55:02+02:00
Er is sprake van een consumentensurplus wanneer een consument bereid is om méér te betalen dan hij hoeft te betalen.
Engelcurve2016-12-15T14:55:01+02:00
De Engelscurve is een grafiek die het verloop toont van de uitgaven naar een bepaald product in samenhang met de hoogte van het inkomen van de consument(en).
Evenwichtsprijs2016-12-15T14:55:01+02:00
De evenwichtsprijs is de prijs waar vraag en aanbod op een markt aan elkaar gelijk zijn.
Extern effect2017-01-24T14:51:46+02:00

Een extern effect is een positieve of negatieve bijwerking van productie of consumptie. Deze bijwerking wordt door een ander dan de veroorzaker ervaren.

We spreken van een positief extern effect wanneer de welvaart van die externe partij positief wordt beïnvloed.
Een negatief extern effect zorgt ervoor dat de welvaart van die externe partij daalt.

Het belangrijkste voorbeeld van een negatief extern effect is milieuvervuiling.

Heffing2016-12-15T14:54:59+02:00
Een heffing is een door de overheid opgelegde betaling.
Inkomenselasticiteit2016-12-15T14:55:02+02:00
Inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor (Ei) die aangeeft in welke mate de vraag naar een product reageert op een inkomensverandering (beiden gemeten in procentuele veranderingen).

berekening inkomenselasticiteit

Kruiselingse elasticiteit2016-12-15T14:55:00+02:00
De kruiselingse elasticiteit (Ek) is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de vraag naar een product reageert op de prijsverandering van een ander product (beide gemeten in procentuele veranderingen).

kruiselingse elasticiteit

Marginale kosten2016-12-15T14:54:59+02:00
Marginale kosten geven het bedrag aan waarmee de totale kosten van het bedrijf toenemen als het bedrijf één extra product produceert.
Marginale opbrengst2016-12-15T14:54:59+02:00
De marginale opbrengst is het bedrag waarmee de totale opbrengst van het bedrijf verandert als het bedrijf één extra product produceert.
Marktvorm2016-12-15T14:55:01+02:00
Marktvormen zijn alle omstandigheden waaronder een producent / de producenten opereren.
Maximumprijs2016-12-15T14:54:59+02:00
Een maximumprijs wordt door de overheid ingesteld om consumenten te beschermen tegen een te hoge evenwichtsprijs.
Doel is om het product ook voor mensen met een lager inkomen betaalbaar te houden.
Minimumprijs2016-12-15T14:54:59+02:00
Een minimumprijs wordt door de overheid ingesteld om producenten te beschermen tegen een te lage evenwichtsprijs.
Doel is het behouden van de productie en werkgelegenheid in het eigen land.
Omzet2016-12-15T14:54:59+02:00
De omzet is de totale waarde van de verkopen in een bepaalde periode.

Totale opbrengst (TO) betekent hetzelfde als omzet.

Prijselasticiteit van de vraag2016-12-15T14:55:02+02:00

Is een vermenigvuldigingsfactor (Ev) die aangeeft in welke mate de vraag van een product reageert op een prijsverandering van dat product (beide gemeten in procentuele veranderingen).

berekening prijselasticiteit