Domein B, Schaarste

Domein B, Schaarste2018-09-26T12:57:10+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes.

Welvaart2016-12-15T14:55:02+00:00
Welvaart is de mate waarin iemand in zijn/haar behoefte kan voorzien met schaarse middelen.

In enge zin: dan kijken we alleen naar hoeveel iemand kan kopen (koopkracht / reële inkomen).
In ruime zin: dan kijken we naar alle schaarse middelen (dus ook naar gezondheid, milieu, vrije tijd).

 

Schaarste2016-12-15T14:55:02+00:00
Een product is schaars als er productiefactoren voor gebruikt moeten worden.

Schaarste ontstaat door een spanning tussen (onbeperkte) behoeften en (beperkt beschikbare) middelen.

 

Protectionisme2016-12-15T14:54:57+00:00
Wanneer landen hun eigen bedrijven beschermen tegen producten uit het buitenland, spreken we van protectionisme.
Productiefactoren2016-12-15T14:55:02+00:00
Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

Die productiefactoren zijn:

  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap

 

Opofferingskosten2016-12-15T14:54:57+00:00
Schaarste dwingt ons te kiezen. Maar wanneer je kiest voor iets, kun je iets anders niet meer doen. Dat offer je dus op: de opofferingskosten.
Maatschappelijke geldhoeveelheid2016-12-15T14:55:01+00:00
De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek.
Giraal geld2016-12-15T14:55:01+00:00
Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen.
Geldschepping2017-01-17T19:56:16+00:00

Een stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

We spreken van geldvernietiging wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid daalt.

Chartaal geld2016-12-15T14:55:01+00:00
Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.
Budgetlijn2016-12-15T14:55:02+00:00
Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget.
Arbeidsproductiviteit2017-01-08T11:35:39+00:00

Arbeidsproductiviteit is de productie per arbeider per tijdseenheid.

Schaarste

Behoeften zijn oneindig en de middelen slechts beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. 
Overal waar keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van productiemiddelen, is sprake van schaarste.

Uitleg

Schaarste

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te [...]

Opgaven