Basisvaardigheden!

Dit zijn vooral basisvaardigheden die je op de basisschool en in de eerste drie jaar van de middelbare school hebt gehad. Als je bepaalde onderdelen moeilijk vindt, is het belangrijk dat je jezelf daarin traint.

Rekenen en wiskunde mogen geen afleiding vormen als je met economie bezig bent!
Dat wil zeggen dat als je een vraaglijn moet tekenen je aandacht niet bij het rekenen en tekenen moet liggen, maar bij de betekenis van de lijn.

Basisrekenvaardigheden toepassen

 • rekenregels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,

 • positieve en negatieve getallen

 • breuken en decimalen

 • procenten, promillen en perunages

 • veranderingen in procenten en procentpunten

 • verhoudingen en schatting

 • rekenen met grote en kleine getallen

 • afrondingsregels

Lineaire vergelijkingen, beschrijvende statistiek en grafieken

 • werken met eerstegraadsvergelijkingen

 • oplossen van een stelsel van vergelijkingen via substitutie

 • werken met assenstelsels (X en Y) en kwadranten

 • oppervlaktes arceren

 • indexcijfers: partieel, samengesteld (gewogen), basisjaar verleggen

 • grafieken: lijn, staaf, cirkel; enkelvoudig en samengesteld

 • tabellen: rijen/kolommen, indeling in klassen (decielen e.d.), cumuleren

 • gemiddeldes: gewogen en ongewogen

Uitleg

Gemiddelde

Wanneer alle onderdelen van een reeks even belangrijk zijn, berekenen je een enkelvoudig gemiddelde. Zijn de [...]

Procenten

Er zijn veel manieren waarop geleerd wordt te rekenen met procenten. Sommigen gebruiken een kruistabel, anderen rekenen terug naar 1% [...]

Indexcijfers

Om de ontwikkeling van verschillende grootheden (zoals prijzen of inkomen) ten opzichte van elkaar goed te kunnen vergelijken wordt vaak [...]