Gebruik het lesmateriaal Welvaart en Groei van economielokaal. Het staat iedereen vrij dit materiaal naar eigen wens aan te passen.