Domein C, Ruil

Domein C, Ruil2018-09-26T12:57:26+02:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale benutting van comparatieve voordelen. Voorts kan de kandidaat analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen.

Arbeidsproductiviteit2017-01-08T11:35:39+02:00

Arbeidsproductiviteit is de productie per arbeider per tijdseenheid.

Budgetlijn2016-12-15T14:55:02+02:00
Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget.
Chartaal geld2016-12-15T14:55:01+02:00
Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.
Geldschepping2017-01-17T19:56:16+02:00

Een stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

We spreken van geldvernietiging wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid daalt.

Giraal geld2016-12-15T14:55:01+02:00
Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen.
Maatschappelijke geldhoeveelheid2016-12-15T14:55:01+02:00
De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek.
Opofferingskosten2016-12-15T14:54:57+02:00
Schaarste dwingt ons te kiezen. Maar wanneer je kiest voor iets, kun je iets anders niet meer doen. Dat offer je dus op: de opofferingskosten.
Productiefactoren2016-12-15T14:55:02+02:00
Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

Die productiefactoren zijn:

  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap

 

Protectionisme2016-12-15T14:54:57+02:00
Wanneer landen hun eigen bedrijven beschermen tegen producten uit het buitenland, spreken we van protectionisme.
Schaarste2016-12-15T14:55:02+02:00
Een product is schaars als er productiefactoren voor gebruikt moeten worden.

Schaarste ontstaat door een spanning tussen (onbeperkte) behoeften en (beperkt beschikbare) middelen.

 

Welvaart2016-12-15T14:55:02+02:00
Welvaart is de mate waarin iemand in zijn/haar behoefte kan voorzien met schaarse middelen.

In enge zin: dan kijken we alleen naar hoeveel iemand kan kopen (koopkracht / reële inkomen).
In ruime zin: dan kijken we naar alle schaarse middelen (dus ook naar gezondheid, milieu, vrije tijd).

 

Specialisatie en ruil

Toegenomen specialisatie, zowel nationaal als internationaal, heeft een gunstig effect op de arbeidsproductiviteit. Dat verlaagt de kosten van productie. Maar specialisatie maakt het ruilproces moeilijker. 

Uitleg

Specialiseren

Om te produceren moeten we schaarse productiefactoren gebruiken. Door productiefactoren te gebruiken voor goed A, offeren we productie van goed [...]

Opgaven

Geld en geldschepping

Een moeilijk ruilproces vereist een handig ruilmechanisme. Geld dient als smeermiddel in het ingewikkelde ruilproces.

Uitleg

Giraal geld

Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan [...]

Opgaven