Domein G, Risico en Informatie

Domein G, Risico en Informatie2020-03-28T14:36:49+02:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten einde onzekerheid te verkleinen. Aangezien de informatie vaak een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en de mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand brengen van een transactie (asymmetrische informatie).

Asymmetrische informatie2016-12-15T14:55:02+02:00
Asymmetrische informatie betekent dat twee partijen niet over dezelfde informatie beschikken. De een weet meer dan de ander.

Deze informatie-ongelijkheid kan voor problemen zorgen.

Averechtse selectie2016-12-15T14:54:57+02:00
Averechtse selectie betekent zoiets als “verkeerde selectie”.
Averechtse selectie is het proces dat door asymmetrische informatie de slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdringen.
Eigen risico2016-12-15T14:54:57+02:00
Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft.
Bij een eigen risico van € 100, betaalt de verzekerde de eerste € 100 van de schade zelf. Is de schade groter, dan betaalt de verzekering de rest.
Moreel wangedrag2016-12-15T14:54:57+02:00
Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Verzekerden gaan zich risicovoller gedragen, omdat de verzekering het financiële risico dekt.
Risico aversie2016-12-15T14:54:57+02:00
Risico-aversie, ook wel risico-afkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk probeert te vermijden in plaats van deze op te zoeken.
Sociale zekerheid2018-03-02T21:09:11+02:00

Stelsel van uitkeringen. Voor een belangrijk deel bestaande uit verplichte verzekeringen die geregeld worden door de overheid.

Risico & Informatie – verzekeren

Mensen en bedrijven lopen risico’s. Met verzekeringen kan zo’n risico worden opgevangen. Ongelijke informatie kan echter de werking van deze markt sterk beïnvloeden. 
De verschillende begrippen die in relatie tot verzekeren worden behandeld, spelen ook elders in het economisch verkeer een belangrijke, vaak verstorende, rol.

Uitleg

Risico & Informatie – bedrijven

Vraag en aanbod bepalen de prijs. Maar niet op alle markten zijn de omstandigheden hetzelfde.
In dit deel wordt gekeken naar de werking van de verschillende markten en de verdeling van het surplus tussen producent en consument.

Uitleg

Ondernemingsvormen

Bij het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV maakt de ondernemer afwegingen tussen [...]

Risico & Informatie – beleggen

Het mogelijke rendement van beleggen is afhankelijk van de risico’s die de belegger wil nemen.
Ook hier kan ongelijke informatie het verstorend werken.

Uitleg

Opgaven