Beroepsbevolking is alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die:

  • betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking),
  • of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Het aanbod van arbeid in een land wordt bepaald door de omvang van de beroepsbevolking.
Onderstaand schema geeft de samenhang tussen diverse begrippen weer.

 

beroepsbevolking

Nieuwe definitie

Sinds 2016 gebruikt het CBS een nieuwe definitie. Daarmee komt de omschrijving uit veel boeken te vervallen.
In de nieuwe definitie is de leeftijdsgrens van 65 naar 75 jaar en is de 12-uursgrens voor werken komen te vervallen.

Verwarring

In de beroepsbevolking zitten niet alleen de mensen die werken!
Vaak vergeten leerlingen dat de mensen die wel wíllen werken, maar geen werk kunnen vinden (werkloos zijn) óók tot de beroepsbevolking horen.