De bezettingsgraad geeft aan in welke mate de productiecapaciteit wordt gebruikt.

bezettingsgraad

bezettingsgraadHiermee geef je dus aan hoeveel procent van de productiecapaciteit wordt gebruikt.

Een bezettingsgraad van 80% betekent dat de productie op 80% van het maximum zit.
Maar omdat bedrijven te maken hebben met storingen, ziekmeldingen, enz. is een bezetting van 100% nooit haalbaar. In de praktijk is 85% wel zo ongeveer het maximaal haalbare.

 

Extra bestedingen

Wanneer bij een lage bezettingsgraad de bestedingen toenemen, zullen bedrijven gemakkelijk de extra producten kunnen maken. Bij laagconjunctuur zal een groei van de bestedingen dus vooral extra productie en extra werkgelegenheid veroorzaken.

Wanneer de bestedingen toenemen bij een hoge bezettingsgraad zullen vooral de prijzen stijgen. Bedrijven gebruiken al het grootste deel van hun capaciteit. Om extra producten te maken, moeten vaak extra hoge kosten gemaakt worden. Bijvoorbeeld het betalen van duur overwerk of het inhuren van duur extern personeel.
Die extra kosten zullen zij doorberekenen in de prijzen.
Een groei van de bestedingen veroorzaakt dan vooral extra inflatie.