Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen.

complementaire goederenBijvoorbeeld: 

  • koffie en koffiemelk
  • auto en benzine
  • patat en mayonaise
  • tandpasta en een tandenborstel

Kruiselingse elasticiteit van complementaire goederen

Je gebruikt de producten samen, dus wanneer er van het ene goed meer verkocht wordt, zal er ook meer vraag naar het andere goed ontstaan.
Voorbeeld: wanneer er meer auto’s verkocht worden, zal er waarschijnlijk ook meer benzine verkocht worden.

De kruiselingse elasticiteit beschrijft echter hoe de vraag van het ene goed reageer op de prijs van het andere goed.

Als de prijs van het ene goed stijgt, zal de vraag naar het andere product dalen. 
Bedenk maar een willekeurig voorbeeld, zoals de prijs van auto’s en de vraag naar benzine.
       Prijsauto’s stijgt → Vraagauto’s daalt → Vraagbenzine daalt

Een prijsstijging van het ene product, leidt tot een daling van de vraag naar het andere product. Dat is een negatief verband.
Voor complementaire goederen is de kruiselingse elasticiteit dan ook negatief.
Hoe verder van 0, hoe sterk de vraag reageert op de prijs van het andere product.

Kruiselingse elasticiteit getallenlijn