Aan de hand van diverse economische grootheden bepaalt het CBS in welke fase de conjunctuur van Nederland zich bevindt.

De rol die de overheid heeft in een bepaalde conjuncturele fases is vooral een kwestie van opinie. Dat is vooral een politieke keuze.

Meting van economische groei

De economische groei wordt in Nederland gemeten door diverse instanties. Het CBS, maar ook het CPB en DNB kijken nauwlettend naar de economische groei en dus naar de stand van de conjunctuur.

Het CBS maakt daarbij gebruik van de zogenaamde conjunctuurklok.

Conjunctuurklok

De economische groei is een resultaat van heel veel macro-economische gebeurtenissen. Om de economische groei beter te kunnen voorspellen zet het CBS veel van deze ontwikkelingen in één grafiek. 
Bijvoorbeeld:

  • Consumentenvertrouwen

  • Producentenvertrouwen

  • Omvang productie

  • Werkloosheid

  • …. enz.

Je kunt aan zo’n conjunctuurklok heel duidelijk zien hoe de economie ervoor staat en waar hij waarschijnlijk naar toe gaat.
In onderstaand voorbeeld kun je bijvoorbeeld zien dat de economie in januari 2000 er beduidend beter voor stond dan in juni 2012.

Jan. 2000

conjunctuurklok_012000

Jun. 2012

conjunctuurklok_062012

Filmpje werking conjunctuurklok

Conjunctuurklok samen met de conjunctuurgolf

Zoals in het CBS-filmpje wordt verteld, kunnen de 4 kwadranten in de klok vergeleken worden met de seizoenen. Ook die volgen elkaar in een vaste volgorde.
In onderstaande afbeelding is de conjunctuurgolf over de conjunctuurklok geprojecteerd. Bedenk daarbij dat de horizontale lijn de trendmatige (gemiddelde) groei weergeeft.

conjunctuurklok