Onderstaande grafiek biedt de kans om wat economische gegevens van de VS en het Eurogebied met elkaar te vergelijken.

1 Is in deze grafieken een conjunctuurgolf te herkennen? Verklaar je antwoord.
 
2 Is er in deze grafieken sprake van een recessie? Zo ja, wanneer? Verklaar je antwoord.
 
3 De Amerikaanse arbeidsmarkt is veel flexibeler dan de Europese. Waaraan kun je dat zien in de grafieken?
 
4 Flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens sommige economen en politici nodig om de economische groei te stimuleren.
Wordt dat principe ondersteund door de grafieken?
1

Er is welliswaar een golfbewging te zien, maar een conjunctuurgolf beschrijf een lange periode. Deze periode is te kort.  

2

Begin 2009 laten beide economieën een derde periode van negatieve groei zien. Dán mogen we spreken van een recessie. 

3

Met ongeveer dezelfde productiedaling (BBP) zien we in Europa dat de werkgelegenheid veel minder daalt. Bedrijven houden blijkbaar massaal hun personeel terwijl ze niet nodig zijn. Dit verschijnsel zien we niet in de VS waar de werkgelegenheid net zoveel daalt als de productie.
Werkgevers in de VS kunnen blijkbaar makkelijker reageren…zijn dus flexibeler.  

4

In deze grafieken in het groeiverschil tussen de VS en Europa te klein om dat te onderschrijven. Hetgeen niet automatisch wil zeggen dat de bewering onzin is.