Een heffingskorting is een bedrag aan belasting dat iemand niet hoeft te betalen.

Om bepaalde groepen mensen belastingvoordeel te geven heeft de overheid bij de loon- en inkomstenbelasting een aantal heffingskortingen ingevoerd.
Zo’n belastingvoordeel kan gegeven worden via heffingskortingen of via aftrekposten.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een bedrag aan belasting dat iemand niet hoeft te betalen.
Bij een heffingskorting is het absolute financiële voordeel (bedrag) voor zowel hoge- als lage inkomens gelijk.

Een heffingskorting wordt ook wel een belastingkorting of “tax credit”genoemd.

Een paar belangrijke heffingskortingen zijn:

  • Algemene heffingskorting
    Die krijgt iedereen en zorgt ervoor dat iemand met een (heel) laag inkomen geen belasting hoeft te betalen.
  • Arbeidskorting 
    Voor mensen die arbeidsinkomen verdienen. Door werkende mensen extra belastingvoordeel te geven, wordt werken gestimuleerd.
  • Kinderkorting 
    Voor mensen die werken en kinderen combineren. Vooral om vrouwen te stimuleren om niet te stoppen met werken als zij kinderen krijgen.

Aftrekposten

Aftrekposten zorgen ervoor dat het inkomen waarover belasting moet worden betaald daalt.
Aftrekposten hebben als nadeel dat de hogere inkomens, door het oplopend belastingtarief relatief, meer voordeel hebben van zo’n post.