Met de pagina’s ‘Vooraf: kennen en kunnen’ ga je eerst je basiskennis en basisvaardigheden van economie testen.

Beantwoord alle vragen op papier, zonder hulp van boek of schrift.
Als je bij het nakijken fouten tegen komt, of dingen hebt open gelaten, kun je via de knop van deze vraag naar de bijbehorende theorie. Bestudeer die dan, want dit stukje was blijkbaar een probleem!

Pas als je voldoende basiskennis en basisvaardigheden hebt, heeft het zin om deze te gaan toepassen door het maken van oude examens.

Succes!!

Deze pagina’s zijn gemaakt met het materiaal dat ontwikkeld is door mijn collega Liesbeth Reijerkerk.
Mijn dank hiervoor.

Goede Tijden, Slechte Tijden

In 32 vragen door de theorie van Goede Tijden, Slechte Tijden.

start