Opgave 1

Een bakkerij maakt uitsluitend witte broodjes.
Zij doen dat op grote schaal en leveren aan diverse bakkerijen in de omgeving. Daarvoor heeft de bakkerij een eigen wagenpark.

1

Noem drie voorbeelden van variabele kosten voor deze bakkerij.

2

Noem drie voorbeelden van constante kosten voor deze bakkerij.

De broodjes worden uitsluitend in grote dozen verkocht voor € 12 per doos.
Per doos zijn de variabele kosten steeds € 5.
In totaal heeft de bakkerij per maand € 4.000 aan constante kosten.
De bakkerij kan maximaal 900 dozen broodjes per maand produceren.

3

Hoeveel constante kosten heeft de bakkerij als er:

 1. 400 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 2. 900 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 3. geen broodjes geproduceerd worden per maand.
4

Hoeveel variabele kosten heeft de bakkerij als er:

 1. 400 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 2. 900 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 3. geen broodjes geproduceerd worden per maand.
5

Hoeveel zijn de totale kosten voor de bakkerij als er:

 1. 400 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 2. 900 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 3. geen broodjes geproduceerd worden per maand.
6

Hoeveel omzet (totale opbrengst) heeft de bakkerij als er:

 1. 400 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 2. 900 dozen broodjes geproduceerd worden per maand.
 3. geen broodjes geproduceerd worden per maand.
7

Teken een grafiek met daarin TCK, TVK, TK en TO.
– horizontaal: hoeveelheid dozen (max. 900)
– verticaal: euro’s (max. op basis van TO)

8

Een vergelijking is een berekening waarbij je één waarde steeds kunt laten veranderen. Meestal is dat de productiehoeveelheid (q).
Kijk hoe je de antwoorden op de vragen 3 t/m 6 hebt uitgerekend en maak vervolgens voor die berekeningen formules waarbij je ‘q’ later kunt invullen.

 1. TCK =  …
 2. TVK =  …
 3. TK =  … 
 4. TO =  …

Opgave 1

1

Variabele kosten nemen in totaal toe wanneer je meer gaat produceren. Bijvoorbeeld:

 • meel, water, gist
 • verpakkingsmateriaal
 • arbeidsloon personeel
 • benzine
2

Constante kosten veranderen in totaal níet wanneer een bedrijf meer/minder gaat produceren. Bijvoorbeeld:

 • de huur van het gebouw
 • de rente op geleend geld
 • de afschrijving van het wagenpark, de ovens, enz.
 • eventueel: arbeidsloon personeel met vast contract
3

De totale constante kosten:

 1. bij 400 dozen broodjes: € 4.000
 2. bij 900 dozen broodjes: € 4.000
 3. bij geen broodjes: € 4.000
4

De totale variabele kosten:

 1. bij 400 dozen broodjes: 400 × € 5 = € 2.000
 2. bij 900 dozen broodjes: 900 × € 5 = € 4.500
 3. bij geen broodjes: 0 × € 5 = € 0
5

De totale kosten: variabele + constante kosten:

 1. bij 400 dozen broodjes: € 4.000 + € 2.000 = € 6.000
 2. bij 900 dozen broodjes: € 4.000 + € 4.500 = € 8.500
 3. bij geen broodjes: € 4.000 + € 0 = € 4.000
6

De omzet:

 1. bij 400 dozen broodjes: 400 × € 12 = € 4.800
 2. bij 900 dozen broodjes: 900 × € 12 = € 10.800
 3. bij geen broodjes: 0 × € 12 = € 0
7 basiskosten
8
 1. TCK = 4.000
 2. TVK = 5q
 3. TK = 5q + 4.000
 4. TO = 12q