Het liquiditeitspercentage, ook wel dekkingspercentage genoemd, geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid liquide middelen en de omvang van de rekening courant verplichtingen bij een bank.

Met het liquiditeitspercentage kun je beoordelen in hoeverre een bank in staat is klanten hun geld in contanten om te wisselen wanneer zij dit willen ophalen van hun rekening courant tegoed.

Formule liquiditeitspercentage:

liquiditeitspercentage

Consumenten betalen steeds meer giraal. Bijvoorbeeld door te pinnen, door geld over te schrijven of door te betalen met de mobiele telefoon. Klanten halen daarom steeds minder contant geld op. Banken hoeven dus steeds minder contant geld te reserveren om de rekening courant tegoeden te kunnen dekken.

Voorbeeld
We bekijken de uitgangssituatie van een algemene bank (alleen de balansposten die relevant zijn):

 (deel)Balans Primaire Bank
(in mln. euro’s)
 kas
tegoed DNB

debiteuren

 20
50

340 

 rekening courant tegoeden
 200 
Deze bank heeft de beschikking over € 70 mln. liquide middelen (kas + tegoed bij DNB) en heeft (korte) verplichtingen ter waarde van € 200 mln.

Het werkelijke liquiditeitspercentage bedraagt dus:  liq1 

DNB schrijft banken een minimaal liquiditeitspercentage voor. Banken kunnen krediet verlenen, zolang zij maar boven dit minimale percentage blijven.
Stel dat DNB een minimaal liquiditeitspercentage van 20% voorschrijft.

Tegenover de € 70 mln. (20 + 50) liquide middelen die de bank heeft, mogen dan € 350 mln. aan rekening courant tegoeden staan.

Immers: liq2 

Omdat de bank al voor € 200 mln. aan rekening courant verplichtingen heeft, kan de bank nog € 150 mln. extra verplichtingen aangaan (= giraal krediet verlenen / Wederzijdse Schuldaanvaarding).
Wanneer de bank dit doet, zullen de volgende balansposten veranderen:

  • de post ‘Debiteuren’
    want de bank krijgt in de toekomst het geld terug van de klant. De bank heeft dus een vordering op de klant.
  • de post ‘Rekening courant tegoeden’
    want de klant krijgt nu het geleende geld bijgeschreven op zijn rekening. De klant krijgt daarmee een vordering op de bank.
De nieuwe balans komt er dan als volgt uit te zien:

 (deel)Balans Primaire Bank
(in mln. euro’s)
 kas
tegoed DNB

debiteuren

 20
50

490

 rekening courant tegoeden
 350
Het liquiditeitspercentage is nu precies de voorgeschreven 20%.