Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed.

We onderscheiden:

  • abstracte markten
  • concrete markten

Abstracte markt

Geheel van vraag naar- en aanbod van een bepaald product.

Bijvoorbeeld de huizenmarkt, de arbeidsmarkt of de aandelenmarkt.

Bij abstracte markten maken we onderscheid tussen perfect werkende markten (die eigenlijk alleen in theorie bestaan) en niet-perfect werkende markten (zie marktvormen).

Wanneer gesproken wordt over marktwerking, wordt meestal de werking van een perfect werkende markt (ook wel bekend als volledige mededinging of volkomen concurrentie) bedoeld.
Ook wordt met marktwerking vaak verwezen naar concurrentie; meer marktwerking betekent dan meer concurrentie.

Bij perfect werkende markten heeft de producent géén invloed op de prijs.
Bij niet-perfect werkende markten heeft de producent wél invloed op de prijs.
Hoe minder perfect de markt is, hoe groter de invloed van een individuele aanbieder op de prijs wordt.

Concrete markt

markt

Plaats waar vragers en aanbieders elkaar écht ontmoeten.

Bijvoorbeeld: ‘de markt op dinsdag’ of ‘de veemarkt in de veehallen in Den Bosch