Philips kwam in 2005 met een nieuw product op de markt: de BRD-recorder. Hoewel concurrenten binnen afzienbare tijd met vergelijkbare producten zouden komen, kon Philips in dat jaar gezien worden als een monopolist op de markt van BRD-recorder.

In onderstaande figuur zijn enkele kosten- en opbrengstenlijnen getekend. Stel dat deze lijnen op een bepaald moment voor Philips-BRD-recorders in Nederland gelden.

De afkortingen hebben de volgende betekenis:
GO = gemiddelde opbrengst (prijsafzetlijn)
GTK = gemiddelde totale kosten
GVK = gemiddelde variabele kosten
MO = marginale opbrengsten
MK = marginale kosten
Philips kan verschillende doelstellingen nastreven zoals kostendekking, maximale omzet of maximale totale winst.
Stel dat Philips een introductieprijs voor zijn BRD-recorders hanteert van € 1.200 (Euro)

1

Welke doelstelling hanteert Philips blijkbaar als zij een introductieprijs van € 1.200 hanteert? Verklaar het antwoord.

2

Bereken de omvang van de winst in euro’s bij een prijs van € 1.200.

3

Welk prijs zou Philips moeten vaststellen om de totale winst te maximaliseren? Verklaar het antwoord met behulp van de figuur.

4

Arceer het gebied in de grafiek dat de maximale totale winst weergeeft.

1

Aflezen vanuit de GO-lijn: bij een prijs van 12 (€ 1.200), hoort een hoeveelheid van 15 (150.000 stuks)

Bij een productieomvang van 15 geldt: MO=0.
Wanneer de marginale opbrengst 0 is, dan is de Totale Omzet maximaal.

2

Totale winst = Totale Opbrengst – Totale Kosten

We kunnen de benodigde getallen (GO, GTK en q) aflezen in de grafiek:

 Totale opbrengst  = €1200 × 15.000
Totale kosten         = €1000 × 15.000 
€ 18.000.000
–   15.000.000
   Totale winst €   3.000.000
3

Maximale totale winst geldt bij een productieomvang waarbij geldt: MO=MK.

MK=6.
MO=6 bij een productieomvang van 11 (110.000).

Via de GO-lijn kunnen we aflezen dat er 110.000 spelers gekocht zullen worden als er een prijs van € 1.500 wordt berekend.

4

Oppervlakte rechtoek = lengte × breedte

De lengte is het aantal producten waarbij maximale winst wordt behaald (te vinden met het snijpunt MO=MK)
De breedte is de winst per product (GO-GTK)