Opgave 1

Argentinië en Brazilië produceren beiden maïs en rundvlees. In onderstaande tabel staat hoeveel uren arbeid in elk land nodig zijn voor de productie van 1 ton van deze producten.

aantal uren arbeid
per ton product
Argentinië Brazilië
maïs 10 12
rundvlees 15 24

In het begin is er sprake van Autarkie. Beide landen produceren 1 mln. ton maïs en 1 mln. ton rundvlees voor eigen bevolking.

1 Bereken hoeveel uren arbeid beide landen in hun productie moeten stoppen.

Vervolgens sluiten de landen een handelsovereenkomst, waarin zij verklaren zich voortaan te specialiseren.

2 Laat met behulp van de opofferingskosten zien welk land zich specialiseert in welk product.
3 Laat zien hoeveel uren arbeid nu vrij komen dankzij de handelsovereenkomst.

Opgave 1

1
aantal uren arbeid
Argentinië Brazilië
maïs 10 mln. uren 12 mln. uren
rundvlees 15 mln. uren 24 mln. uren
Totaal 25 mln. uren 36 mln. uren

 


2
opofferingkosten
Argentinië Brazilië
maïs 1 ton maïs maken kost 10 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,67 ton rundvlees maken.

opofferingskosten =
0,67 ton rundvlees

1 ton maïs maken kost 12 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,5 ton rundvlees produceren.

opofferingskosten =
0,5 ton rundvlees

rundvlees 1 ton rundvlees maken kost 15 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 1,5 ton maïs maken.

opofferingskosten =
1,5 ton maïs

1 ton rundvlees maken kost 24 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 2 ton maïs maken.

opofferingskosten =
2 ton maïs

Voor maïs zijn de opofferingskosten in Brazilië het laagst.
Voor rundvlees zijn de opofferingskosten in Argentinië het laagst.

Brazilië gaat dus maïs maken en Argentinië rundvlees.
 

3 Brazilië moet dus 2 mln. ton maïs produceren en Argentinië 2 mln. ton rundvlees.

aantal uren arbeid
Argentinië Brazilië Totaal
maïs 0 24 mln. uren  
rundvlees 30 mln. uur 0  
nieuwe urentotaal 30 mln. uren 24 mln. uren 54 mln. uren
oude urentotaal 25 mln. uren 36 mln. uren 61 mln. uren
Er zijn dus in totaal 7 mln. uren arbeid minder nodig voor dezelfde productie.