De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen.
Het geeft dus een beeld van de mate waarin mensen in deeltijd werken.

Werkgelegenheid in personen

De werkgelegenheid in personen geeft aan hoeveel personen op een bepaald moment gebruikt worden bij de productie.

Werkgelegenheid in arbeidsjaren

Voor de werkgelegenheid in arbeidsjaren wordt het totale aantal uren dat geproduceerd wordt omgerekend naar volledige banen.

form_p-a-ratio

Bijvoorbeeld

Werkgelegenheid
in personen

In een land werken in totaal 2,5 mln. personen.
Werkgelegenheid
in arbeidsjaren
In totaal werken deze personen 3,6 mld. uren per jaar
Een volledige baan is 1800 uur per jaar.

Dat wil zeggen dat er dus 2 mln. arbeidsjaren werk verricht worden.

p/a-ratio

Dat wil zeggen dat
gemiddeld 1,25 personen 1 volle baan delen.

Hoe meer er in een land deeltijd gewerkt wordt, hoe hoger de p/a-ratio zal zijn.

Deeltijdwerk wordt vaak in verband gebracht met de mate waarin vrouwen deelnemen in het productieproces. Vrouwen werken gemiddeld vaker in deeltijd, waardoor bij een stijging van de participatie van vrouwen ook de p/a-ratio stijgt.