Het deelnemingspercentage geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking behoort tot de beroepsbevolking.

 

beroepsbevolking

Het deelnemingspercentage of de participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking zich aanbiedt op de arbeidsmarkt.

De beroepsgeschikte bevolking zijn alle personen die volgens de maatschappelijke opvatting de leeftijd hebben dat ze zouden moeten/kunnen werken.
Met de participatiegraad geven we aan hoeveel procent van deze mensen ook daadwerkelijk werkt, of actief werk zoekt.

deelnemeningspercentage

Een lage participatiegraad geeft aan dat er in een land betrekkelijk veel mensen niet kunnen of willen werken. Hoewel niet al die mensen een uitkering krijgen, is zoiets tóch een probleem. De beroepsbevolking is kleiner dan nodig. Een kleine beroepsbevolking leidt eerder tot een krappe arbeidsmarkt en daarmee tot relatief hoge loonkosten. Bovendien is het voor bedrijven op een krappe arbeidsmarkt moeilijk om geschikt personeel te vinden.