Prijscompensatie is een loonstijging die gelijk is aan de hoogte van de prijsstijgingen (inflatie). Door prijscompensatie blijft de koopkracht van het loon constant.

Als de prijzen met 10% stijgen en de lonen stijgen ook met 10%, kan een werknemer net zoveel goederen kopen als voorheen: de prijsstijging wordt gecompenseerd met een loonstijging.

jaar 0 Een werknemer ontvangt een salaris ter hoogte van € 550,- per week
We veronderstellen dat er maar één product is. Dat product kost € 5,50.

In dat geval kan deze persoon dus 100 producten kopen (koopkracht)

 

jaar 1 De inflatie bedroeg 10%, zodat het product nu € 6,05 kost.

Als er niets zou gebeuren met de hoogte van het salaris, daalt de koopkracht naar 90,9 producten

In geval van prijscompensatie, stijgt het salaris ook met 10%.
Zodat de werknemer nu  € 605,- per week ontvangt.

Hierdoor kan hij -net als in de uitgangssituatie- 100 producten kopen.

De koopkracht blijft constant!