Opgave 1

Een grote Nederlandse exporteur van kaas laat onderzoek doen naar de prijselasticiteit van de vraag naar kaas door zijn Amerikaanse klanten.

Hij gebruikt daarvoor de gegevens van vorig jaar:

  • de prijs van kaas ging dat jaar in de VS met 5% omlaag als gevolg van wisselkoersveranderingen
  • zijn omzet in dollars ging dat jaar met 10% omhoog
  • slechts 40% van de afzetverandering is toe te schrijven aan een verandering van de prijs van kaas
1 Noem nog twee mogelijke oorzaken voor de gestegen omzet op de Amerikaanse markt.
2 Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar kaas op de Amerikaanse markt. 
3 Wat is voor een bedrijf het fijnste?
Een relatief elastische- of relatief inelastische vraag? – Verklaar je antwoord.
4 Wat kan het bedrijf doen om de prijselasticiteit gunstig te beïnvloeden? Verklaar je antwoord.

Opgave 1

1

Mogelijke goede antwoorden zijn:

  • Er zijn meer Amerikaanse klanten (bevolkingsgroei)
  • Het inkomen van de Amerikanen is gestegen, waardoor meer Amerikanen de relatief dure Nederlandse kaas kunnen kopen.
  • Door een succesvolle promotie-actie is de voorkeur voor deze kaas bij de consumenten toegenomen.
2

 prijselasticiteit
OORZAAK: prijs -5%
GEVOLG : AFZET ?? %

Omzet = prijs × afzet
110 = 0,95 × afzet
afzet = 115,8

De afzet ging dus met 15,8% omhoog.
Daarvan was 40% een reactie op de prijsdaling: 6,32%

prijselasticiteit

× Ev =

– 5%

× Ev =

+ 6,32%

ev_3_antw1

 

3

Hoe minder consumenten reageren, hoe makkelijker het voor een bedrijf is om de prijs te verhogen. Het is dan makkelijker om eventuele kostenverhogingen door te berekenen aan de consument. Minder reageren = inelastischer.

Bij een relatief inelastische vraag daalt de vraag relatief minder dan de prijs stijgt (in procenten). In dat geval zal de omzet stijgen bij een prijsverhoging.

4

Mogelijke goede antwoorden zijn:

  • Reclame maken, waardoor klanten meer gebonden raken aan het product. Bij een prijsstijging reageren ze dan doorgaans minder.
  • Door productdifferentiatie het product beter laten aansluiten op de wensen van de klant. Ook dan zullen klanten minder reageren wanneer de prijs stijgt.