Opgave 1

Van een land zijn de volgende gegevens bekend:

Omzet bedrijven € 900 mld.
Inkoopwaarde bedrijven € 300 mld.
Loonsom bedrijven € 380 mld.
Winst bedrijven ??     
Overige primaire inkomens bedrijven € 60 mld.
Loonsom overheid € 150 mld.
Afschrijvingen bedrijven € 75 mld.
Afschrijvingen overheid € 25 mld.
Primaire inkomens van Nederlanders in het buitenland € 80 mld.
Primaire inkomens van buitenlanders in Nederland € 55 mld.
1 Bereken de bruto toegevoegde waarde van bedrijven.
2 Bereken de bruto toegevoegde waarde van de overheid.
3 Bereken het BBP (bruto binnenlands product).
4 Bereken de winst (in mld. euro) die de bedrijven gezamenlijk halen.
5 Bereken het NNI (netto nationaal inkomen).

Opgave 1

1
omzet bedrijven € 900  
inkoopwaarde bedrijven  300
bruto toegevoegde waarde bedrijven € 600  
2
ambtenarensalaris = netto toegevoegde waarde overheid € 150  
afschrijvingen overheid  25 +
bruto toegevoegde waarde overheid € 175  
3
bruto toegevoegde waarde bedrijven € 600  
bruto toegevoegde waarde overheid  175 +
bruto binnenlands product (BBP) € 775  
4

Het totaal van primaire inkomens = netto toegevoegde waarde van bedrijven

bruto toegevoegde waarde bedrijven (som 1) € 600  
afschrijvingen bedrijven  75
netto toegevoegde waarde bedrijven € 525  
loonsom bedrijven 380
overige inkomens bedrijven 60
winst bedrijven € 85  
5
bruto binnenlands product (BBP) (som 3) € 775  
afschrijvingen bedrijven + overheid  75 + 25
netto binnenlands product (NBP) € 675  
primair inkomen van Nederlanders in buitenland 80 +
primair inkomen van buitenlanders in Nederland 55
netto nationaal inkomen (NNI) € 700