Opgave 1

aardgas

Het totale aanbod van aardgas is afhankelijk van diverse factoren.

1 Noem tenminste drie verschillende factoren die de aangeboden hoeveelheid aardgas in een maand (mede) bepalen.

Een medewerker van een ministerie van economische zaken doet onderzoek naar de markt en komt met de volgende collectieve aanbodvergelijking:
Qa = 200P – 800

waarbij:
Qa = aangeboden hoeveelheid aardgas in 1.000 m3 per dag
P = prijs van een aardgas in eurocenten per m3

2 Leg uit wat een aanbodvergelijking nu precies beschrijft.
3 Leg uit waarom de aanbodlijn een stijgend verloop heeft.
4 Hoeveel aardgas wordt er per dag aangeboden bij een prijs van € 0,28 per m3
5 Teken de beschreven aanbodvergelijking in een grafiek.
Gebruik horizontaal 1 cm = 10 cent en verticaal 1 cm = 2.000.000 m3
6 Noem een oorzaak waardoor het aanbod van aardgas bij dezelfde prijs zou kunnen toenemen.

Opgave 1

1

Je kunt daarbij denken aan:

  • de prijs van aardgas
  • de prijs van productiemiddelen die nodig zijn voor de winning van aardgas
  • de technische mogelijkheden om aardgas te vinden / boren
  • overheidsregels met betrekking tot het milieu
  • het aantal producenten
2

De aanbodvergelijking beschrijft dat het aanbod zal toenemen bij het stijgen van de prijs.
De aanbodlijn beschrijft de verkoopbereidheid van de producten.

3

Het stijgen van het aanbod bij een hogere prijs komt omdat bij het stijgen van de prijs steeds meer bedrijven het aardgas winstgevend kunnen produceren, of dat steeds meer aardgasbronnen winstgevend geëxploiteerd kunnen worden.
Aardgas winnen onder de Noordpool is erg kostbaar. Die kan pas winstgevend gewonnen worden bij een hoge prijs. Die aanboden hoeveelheid komt er dus alleen bij als de prijs flink stijgt.

4

P = prijs van een aardgas in eurocenten per m3

P = 28
Qa = 200P – 800 = 200 x 28 – 800 = 4.800

Dus wordt er 4.800.000 m3 aangeboden.

5

Stap 1 – bereken het startpunt van de aanbodlijn (meestal op de p-as)

Meestal op p-as, dus als Q = 0
Qa = 200P – 800
0 = 200P – 800
-200P = -800
P = 4

Stap 2 – bereken een tweede punt door een andere P te kiezen

Kies deze prijs handig: niet te dicht bij je startpunt en niet helemaal op het maximum
Bijvoorbeeld P = 40
Qa = 200P – 800
Qa = 200 x 40 – 800 = 7.200

Stap 3 – teken de lijn a.d.h.v. deze twee punten

antw_qa

6

Bijvoorbeeld door de ontdekking van een nieuwe techniek, zoals het fracking.