Secundair inkomen is het inkomen nadat de overheid door het heffen van loon- en inkomstenbelasting en het verstrekken van inkomensafhankelijke subsidies en uitkeringen het (primaire) inkomen heeft herverdeeld.

 

Begrip   Voorbeeld
Primair inkomen = inkomen dat verdiend wordt met het leveren van productiefactoren
= loon + pacht + huur + rente + winst
Brutoloon
– loon- en inkomstenbelasting
– sociale premies
+ sociale uitkeringen
+ inkomensafhankelijke subsidies (zoals huursubsidie, zorgtoeslag, enz.)
 
Secundair inkomen   Nettoloon + huursubsidie

Verwarring

Vaak wordt de term secundair inkomen niet correct gebruikt. Men noemt een uitkering (of zakgeld) dan secundair inkomen.
Het secundaire inkomen is niet de uitkering, maar je inkomen nadat je je uitkering hebt ontvangen (dus bijvoorbeeld een laag looninkomen + de uitkering).