In het winkelcentrum zitten twee schoenwinkels. De economische recessie heeft de winst behoorlijk onder druk gezet.
De eigenaar van schoenwinkel Klomb overweegt een kortingsactie, maar twijfelt omdat hij niet weet wat zijn grote concurrent Megashoe zal doen.
Om tóch een beslissing te nemen gaat hij een avondje rekenen en komt dan tot de volgende schattingen (dagwinst):

 • Als Klomb géén kortingsactie doet, zal zijn winst slechts € 800 bedragen.
 • Dat kan nog slechter worden wanneer Megashoe wél over gaat tot kortingen, want dan daalt zijn winst tot € 400
 • Als Klomb wél de kortingsactie begint zal zijn winst toenemen tot € 1200
 • maar als Megashoe de kortingsactie overneemt, zal de winst nog slechts € 700 zijn.

Om een beslissing te kunnen nemen gaat hij ervan uit dat voor Megashoe geldt:

 • Als Megashoe géén kortingsactie doet, zal hun winst €1.200 bedragen.
 • Die winst neemt af tot € 600 wanneer Klomb wél een kortingsactie doet.
 • Als Megashoe wél een kortingsactie doet zal hun winst toenemen tot € 1800
 • maar als Klomb de kortingsactie overneemt, zal de winst nog slechts € 1050 zijn.

 

Opbrengstmatrix Megashoe
 geen korting  wel korting
Klomb geen korting    
wel korting    

 

1 Vul de bovenstaande opbrengstenmatrix in.
2 Bepaal met behulp van de best-response-methode de beste keuzes voor Klomb.
3 Bepaal met behulp van de best-response-methode de beste keuzes voor Megashoe.
4 Geef het Nash-evenwicht aan.
5 Heeft winkelier Klomb een dominante strategie? Verklaar je antwoord.
6 Is hier sprake van een prisoners dilemma? Verklaar je antwoord.
7 Wat zou jij doen als jij de leiding had in deze situatie?
1
Opbrengstmatrix Megashoe
geen korting  wel korting
Klomb geen korting
 
( €800  ,  €1200 )  ( €400  ,  €1800 )
wel korting
 
( €1200  ,  €600 ) ( €700  ,  €1050 )

 

2

De beste reactie voor Klomb:

 • wanneer Megashoe ‘geen korting’ kiest, kan Klomb het beste wél korting geven (1200 is meer dan 800)
 • wanneer Megashoe ‘wel korting’ kiest, kan Klomb het beste wél korting geven (700 is meer dan 400)
3

De beste reactie voor Megashoe:

 • wanneer Klomb ‘geen korting’ kiest, kan Megashoe het beste wél korting geven (1800 is meer dan 1200)
 • wanneer Klomb ‘wel korting’ kiest, kan Megashoe het beste wél korting geven (1050 is meer dan 600) 
4
Opbrengstmatrix Megashoe
geen korting  wel korting
Klomb geen korting
 
( €800  ,  €1200 )  ( €400  ,  €1800 )
wel korting
 
( €1200  ,  €600 ) ( €700  ,  €1050 )

De groene cel geeft het Nash-evenwicht weer: individueel/eenzijdig kan geen beide winkels hun winst vergroten.

5 Ja, er is sprake van een dominante strategie.
Wat Megashoe ook zal doen, het is altijd verstandiger voor Klomb om korting te geven.
 
6 Ja, hier is sprake van een prisoners dilemma. Het Nash-evenwicht is geen optimale uitkomst.
Door gebrek aan samenwerking en onzekerheid over de actie van de ander komt een uitkomst tot stand die niet optimaal is. Beide bedrijven zouden beter géén korting kunnen geven.
 
7 Door goede afspraken te maken met het andere bedrijf zouden beide bedrijven méér kunnen verdienen. Er moet dan wel voldoende vertrouwen zijn dat de afspraken nagekomen worden, want eenzijdig afwijken van de afspraak is financieel aantrekkelijk.