Wanneer de overheid de producenten een subsidie geeft voor hun product, zullen zij bereid zijn hun producten voor een lager bedrag aan de consumenten aan te bieden. Een deel van de rekening wordt namelijk betaald door de overheid.

Door de subsidie gaat de aanbodlijn (die de verkoopbereidheid weer geeft) dus omlaag.

Subsidie heeft effect op de verkoopbereidheid

Zoals eerder besproken geeft de aanbodlijn aan welk bedrag producenten minimaal willen ontvangen voordat zij bereid zijn een bepaalde hoeveelheid te leveren.

In de eerste grafiek zien we de leveringsbereidheid van 5 producenten.
Wanneer de prijs stijgt, zijn steeds meer producenten in staat of bereid om het product te leveren.

Producent 1 wil minimaal € 10
Producent 2 wil minimaal € 12,50
Producent 3 wil minimaal € 15
Producent 4 wil minimaal € 17,50
Producent 5 wil minimaal € 20

Leveringsbereidheid
Wanneer de overheid de producenten een subsidie geeft van € 5:
om nog steeds € 10 te verdienen, hoeft producent 1 nog maar € 5 aan de consumenten in rekening brengen. Er ontstaat nu een verschil tussen consumentenprijs (wat betaald moet worden) en producentenprijs (wat de producent verdient).

Producent 1 vraagt € 5 om zijn minimale € 10 te verdienen
Producent 2 vraagt € 7,50 om zijn minimale € 12,50 te verdienen
Producent 3 vraagt € 10 om zijn minimale € 15 te verdienen
Producent 4 vraagt € 12,50 om zijn minimale € 17,50 te verdienen
Producent 5 vraagt € 15 om zijn minimale € 20 te verdienen

De aanbodlijn gaat dus met het bedrag van de subsidie omlaag!

Leveringsbereidheid bij subsidie

Subsidie heeft effect op de aanbodlijn

Hoe ziet dat uit met een aanbodvergelijking?

Stel een aanbodvergelijking van  Qa = 5P – 500
Er komt een subsidie van € 75

Marktmodel
Door de subsidie gaat de aanbodlijn naar beneden. En wel met het bedrag van de subsidie.
De nieuwe aanbodlijn wordt daardoor:
Q’= 5P – 125

De aanbodlijn gaat dus met het subsidiebedrag naar beneden.
Maar dat wil niet zeggen dat de marktprijs óók met dit bedrag daalt.

De evenwichtsprijs daalt van de rode stip (p0) naar de nieuwe evenwichtsprijs (blauwe stip). Deze geeft de nieuwe consumentenprijs (pc) weer.
De producent krijgt echter (pp) nog € 75 extra aan subsidie (oranje stip).

subsidie

Randvoorwaarden en kanttekeningen

  • Wanneer een overheid een bepaalde sector wil steunen met subsidie, zal dezelfde overheid vaak buitenlandse concurrenten buiten willen/moeten houden. Op die manier is er sprake van oneerlijke concurrentie en hebben consumenten minder keuze.
  • Het geven van subsidie maakt producten voor de consument wel goedkoop, maar kost hen ook belastinggeld.
Een voorbeeld uit de parktijk