Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen.

substitutiegoederenEnkele voorbeelden van substitutiegoederen:

  • in plaats van de auto te gebruiken, kun je ook de trein nemen.
  • in plaats van koffie te drinken, kun je ook thee drinken.
  • in plaats van een aansteker, kun je ook lucifers gebruiken.

De kruiselingse elasticiteit van substitutiegoederen

Wanneer de prijs van het ene product (koffie) omhoog gaat, zal de vraag naar het andere product (thee) stijgen.
Het duurder geworden product (koffie) zal door sommige consumenten vervangen worden door het andere product (thee).

Substitutiegoederen hebben dan ook een positieve kruiselingse elasticiteit.

Hoe groter de waarde van de kruiselingse elasticiteit, hoe sterker de vraag van het ene goed reageert op de prijs van het andere goed.
Dat wil dus zeggen dat hoe groter de waarde van de kruiselingse elasticiteit wordt, hoe makkelijker consumenten de goederen substitueren.
Diesel vervangen door benzine is moeilijk, omdat je een nieuwe auto nodig hebt. Ze kunnen elkaar wel vervangen, maar niet eenvoudig en snel.
Koffie drinken in plaats van thee gaat al een stuk gemakkelijker.

Kruiselingse elasticiteit getallenlijn