Een elasticiteit is een vermenigvuldigingsgetal dat aangeeft hoe sterk de relatie tussen twee gebeurtenissen, gemeten in  procentuele veranderingen, is.

Formule elasticiteit:

De elasticiteit (E) is dus de vermenigvuldigingsfactor tussen twee procentuele(%) veranderingen (Δ): oorzaak en gevolg.

Voorbeeld 1
Het inkomen van de consumenten stijgt met 4%
als reactie daarop wordt 8% meer gekocht van een bepaald product.
De reactie precies 2× zo groot als oorzaak.
Deze uitkomst “2” noemen we de (inkomens)elasticiteit.

Voorbeeld 2
CocaCola verhoogt de prijs met 2%
als gevolg daarvan wordt 3% minder CocaCola gekocht.
De reactie is -1,5× zo groot als de oorzaak.
Deze “-1,5” noemen we de (prijs)elasticiteit.

De verschillende relaties

Bij het vak economie worden een aantal relaties in de vorm van een elasticiteit behandeld:

elasticiteit_overz

Alle relaties kun je op dezelfde manier uitrekenen met behulp van de algemene rekenregel.
Je hoeft daarvoor dus geen verschillende formules uit je hoofd te leren.

Wel zijn de conclusies die je kunt verbinden aan een antwoord per elasticiteit verschillend.
Onderstaande afbeeldingen geven een overzicht van de meest gevraagde elasticiteiten en de bijbehorende conclusies. Bekijk de afzonderlijke pagina’s voor verdere uitleg.

Prijselasticiteit van de vraag — Epv

…lees meer berekening
 Prijselasticiteit getallenlijn
prijselasticiteit

Inkomenselasticiteit — Ei

lees meer berekening
 Inkomenselasticiteit getallenlijn inkomenselasticiteit

Kruiselingse elasticiteit — Ek

Deze elasticiteit staat niet letterlijk als examenstof beschreven.
Toch behoren de conclusies die horen bij deze elasticiteit wél tot de begrippen die je voor het examen moet beheersen.
Om die reden is er tóch een aparte pagina opgenomen die deze variant bespreekt.

Lees meer over Ek..