Uit een tijdschrift (maart 2006)

De yen is de valuta van Japan. De Japanse munt is een van de belangrijkste valuta in Azië en in de internationale valutahandel. Door de omvangrijke buitenlandse handel van Japan wordt de yen veel gevraagd en aangeboden.
In 2000 vond de centrale bank van Japan een renteverlaging noodzakelijk, gezien de conjuncturele fase waarin de Japanse economie zich toen bevond.
Daarna heeft het belangrijkste rentetarief in Japan op of vlak boven 0% gestaan.
De aanhoudend lage rente was vervolgens de oorzaak van de depreciatie van de yen.

1 Welke conjuncturele fase is bovenstaand bedoeld: hoogconjunctuur of laagconjunctuur? Verklaar het antwoord.
 
De Centrale Bank vond het nodig de rente te verlagen vanwege de conjunctuur.

  • Wat voor effect heeft een rentedaling op de conjunctuur?
  • In welke fase van de conjunctuur zal de Centrale Bank deze maatregel dus toepassen?
bron 15 advertenties van internetbanken uit Japan en IJsland

 2010TV1_01

bron 16 wisselkoersen Japanse yen (JPY) in IJslandse kroon (ISK)

 16A

2010TV1_03

16B

2010TV1_04

Juni 2005:

Karel en Iris zijn onlangs geëmigreerd naar IJsland en wonen voorlopig in een huurhuis. Voor het kopen van een huis moeten ze een hypothecaire lening afsluiten. Al enige tijd houden ze via internet de rentetarieven in de gaten.

Karel vergelijkt advertenties van internetbanken in IJsland en Japan (bron 15).

Iris: “Als we een lening afsluiten bij een Japanse internetbank hebben we een schuld in Japanse yen: is dat wel verstandig?” Karel laat Iris een grafiek zien van de koersontwikkeling van de IJslandse kroon in Japanse yen (bron 16A) en concludeert: “Met een lening in Japanse yen verwacht ik dat we een rentevoordeel en een valutavoordeel krijgen.”

Oktober 2006:

Karel en Iris kopen een huis in IJsland en sluiten daartoe een hypothecaire lening af bij een Japanse internetbank van 30.000.000 yen. Beiden zijn optimistisch over de goedkope constructie, totdat er in 2008 wordt bericht over een mondiale kredietcrisis.

Gebruik bronnen 15 en 16A.

2 Verklaar de verwachting van Karel dat er in het geval van een hypothecaire lening bij de Japanse internetbank sprake kan zijn van een rentevoordeel en van een valutavoordeel. Verwijs in het antwoord naar de gebruikte informatie uit de bronnen.
 
Gebuikt de bronnen:

  • Bron 15 geeft een vergelijking van de rentetarieven
  • Bron 16A beschrijft de ontwikkeling van de wisselkoers in de periode dat de beslissing over de hypotheek genomen wordt
3 Leg uit welke afweging tussen lastenvoordeel en risico Karel en Iris maken, als ze bewust kiezen voor een hypothecaire lening bij een Japanse internetbank en niet bij een IJslandse internetbank.
 
Een afweging heeft altijd twee kanten, waarbij vervolgens één kant zwaarder telt zodat een beslissing kan worden genomen.

Voordeel = lagere lasten
Nadeel = risico koersverandering
Keuze = lenen in Japan

In de periode oktober 2006-oktober 2008 hebben Karel en Iris 2.343.750 yen afgelost op hun hypotheekschuld. Toch is de schuld in kronen groter geworden.

Gebruik bron 16B.

4 Laat met een berekening zien dat de hypotheekschuld in kronen is verdubbeld in de genoemde periode, ondanks het feit dat ze een deel van de schuld hebben afgelost.
 
Koers JPY in ISK betekent hoeveel ISK voor één JPY moet worden betaald.
Een koers van bijvoorbeeld 0,72 betekent: JPY 1 = ISK 0,72

Ze beginnen met een lening van JPY 30.000.000 in oktober 2006.
De koersverandering tijdens de hypothecaire lening staat in bron 16B.

1

Laagconjunctuur
Uit de verklaring moet blijken dat een renteverlaging (van de centrale bank, die door de banken worden doorberekend in hun eigen tarieven,) het lenen aantrekkelijker maakt en het sparen ontmoedigt, teneinde de bestedingen te stimuleren.

2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

  • rentevoordeel
    Uit bron 15 blijkt dat de te betalen hypotheekrente bij de Japanse internetbank (veel) lager is dan bij de IJslandse internetbank.
  • valutavoordeel
    Uit bron 16A blijkt dat in de periode 2000-2006 de koers van de yen ten opzichte van de kroon een dalende tendens vertoont, hetgeen betekent dat een zelfde nominale schuld in yen minder hoog wordt in kronen
3

Uit het antwoord moet blijken dat Karel en Iris, voor de gehele looptijd van de hypothecaire lening, verwachten dat het risico van hogere lasten als gevolg van een (mogelijke) wisselkoersstijging van de yen niet opweegt tegen de lagere lasten door het (vaste) renteverschil tussen de Japanse en de IJslandse internetbank.

4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

schuld in ISK oktober 2006:
30.000.000 JPY × 0,59 = 17.700.000 ISK

schuld in ISK oktober 2008:
(30.000.000 JPY − 2.343.750 JPY) × 1,28 = 35.400.000 ISK

schuld is toegenomen met   2010TV1_05× 100% = 100%

2018-09-27T15:59:28+02:00