Collectieve lastendruk

Collectieve lastendruk

De collectieve lasten uitgedrukt als percentage van het nationale inkomen.

 

De collectieve lasten zijn alle bedragen die we afdragen aan de collectieve sector. Het gaat daarbij om de som van:

  • Belastingen
    – zowel directe belasting (bijv. inkomstenbelasting) als indirecte belasting (bijv. btw)

  • Sociale premies

  • Enkele niet-belastingen,
    zoals aardgasbaten en milieuheffingen.

Naast de collectieve lastendruk wordt vaak ook gekeken naar de belasting- en premiedruk, die vaak gezien wordt als het belangrijkste onderdeel van de collectieve lasten.

2017-01-24T12:54:45+00:00