De collectieve lasten uitgedrukt als percentage van het nationale inkomen.

 

De collectieve lasten zijn alle bedragen die we afdragen aan de collectieve sector. Het gaat daarbij om de som van:

  • Belastingen
    – zowel directe belasting (bijv. inkomstenbelasting) als indirecte belasting (bijv. btw)

  • Sociale premies

  • Enkele niet-belastingen,
    zoals aardgasbaten en milieuheffingen.

Naast de collectieve lastendruk wordt vaak ook gekeken naar de belasting- en premiedruk, die vaak gezien wordt als het belangrijkste onderdeel van de collectieve lasten.