Een devaluatie is een neerwaartse aanpassing van de officiële spilkoers van een munt bij een systeem van vaste wisselkoersen.

Een systeem van vaste wisselkoersen is bedoeld om mensen meer zekerheid te geven over de hoogte van de wisselkoers. Deze zekerheid moet de internationale handel bevorderen.
Wanneer de wisselkoers van een valuta langdurig tegen de ondergrens van de afgesproken interventiegrenzen drukt, kan de centrale bank beslissen om de spilkoers te verlagen (devaluatie).

Devaluatie

Ook bij een systeem van vaste wisselkoersen wordt de koers van een munt nog steeds bepaald door vraag en aanbod. Daarom kan ook bij vaste wisselkoerssystemen gewoon sprake zijn van appreciatie of depreciatie van de munt. Dat is steeds wanneer de koersverandering binnen de interventiegrenzen plaatsvindt als gevolg van veranderingen in vraag en/of aanbod.