uit een krant, mei 2012:

Elke valutacrisis kent behalve veel verliezers ook winnaars. Zo ook in Argentinië waar de nationale munteenheid, de peso, momenteel opnieuw een crisis doormaakt.
Nu de nationale munt snel in waarde daalt, heeft de Argentijnse regering het aankopen van dollars voor Argentijnen moeilijk gemaakt om een kapitaalvlucht in dollars te voorkomen. Vermogende consumenten zien luxe personenauto’s nu als een veilige belegging. Autohandelaren spelen daar gretig op in en beleven gouden tijden. Zo worden de auto’s geprijsd in Amerikaanse dollars. Als de consument toch in peso’s wil betalen, hanteren de autohandelaren op dit moment een koers van 4,70 peso per dollar. Dat is 20 centavos (peso-centen) boven op de officiële koers.

1 Bereken de officiële koers van de peso (ARS) in dollars (USD).

De “koers van de peso (ARS) in dollars (USD)” betekent dat je moet uitrekenen hoeveel dollars je moet betalen voor 1 peso.

Havoleerlinge Saskia besluit, naar aanleiding van het krantenbericht, een profielwerkstuk te maken met als onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de oorzaken van en oplossingen voor de peso-crisis in 2012?’ Tijdens haar bronnenonderzoek stuit ze op twee krantenberichten uit 1991 en 2001, over een vorige crisis:

Saskia gaat op zoek naar gebeurtenissen in Argentinië in de tussenliggende tien jaar. In een krantenarchief vindt ze vier krantenberichten (zie bron 1).

Bron 1  krantenkoppen over Argentijnse crisis van 1991 tot eind 2001

Gebruik bron 1.

2 Zet de krantenkoppen in een economisch juiste volgorde. Begin met kop 1.

In het begin is de peso gekoppeld aan de dollar.

Nu wil Saskia weten wat er in de periode tussen 2002 en 2012 is gebeurd met de peso en welke maatregelen er zijn genomen om een verdere koersdaling te voorkomen. Na een literatuuronderzoek schrijft ze de volgende passage:

“Na de ontkoppeling van de dollar eind 2002 ging de koers van de overgewaardeerde peso dalen. Daardoor verbeterde het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. Maar in de loop van 2003 stegen de binnenlandse prijzen weer explosief met 20% tot 30%. Deze inflatie verklaart de stijgende binnenlandse vraag naar waardevaste dollars, met een verdere koersdaling van de peso als gevolg. Om de kapitaalvlucht in dollars te stoppen, maakte de Argentijnse regering het aankopen van dollars moeilijk. Het gevolg daarvan is dat dollars op de zwarte markt momenteel erg duur zijn en de Argentijnen op zoek gaan naar een andere ‘veilige’ belegging zoals luxe auto’s.”

3 Leg uit dat een koersdaling van de peso kan leiden tot een verbetering van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van Argentinië.

Op de lopende rekening staan vooral import en export van goederen en diensten.
Wat gebeurt er met importprijzen en exportprijzen door de koersdaling van de peso?

4 Leg uit dat een koersdaling van de peso kan leiden tot toenemende inflatie in Argentinië.

Toenemende inflatie betekent dat de prijzen harder stijgen.
Welke prijzen stijgen wanneer de wisselkoers van de peso daalt?

Om verdere koersdaling van de peso te voorkomen had de Argentijnse regering ook andere maatregelen kunnen nemen. Volgens Saskia kan de regering de centrale bank de volgende opdrachten geven:

  • renteaanpassing;
  • aan- en verkooptransacties op de valutamarkt.
5 Kies één van de twee maatregelen en leg uit hoe deze maatregel uitgevoerd moet worden om verdere koersdaling van de peso te voorkomen.

De wisselkoers komt tot stand door vraag en aabod.
Met de rente kan de Centrale Bank beleggers beïnvloeden in hun vraag/aanbod.
Door zelf met valuta’s te handelen oefent de Centrale Bank zelf vraag/aanbod uit.

De koers moet omhoog. Dus moet de vraag omhoog of het aanbod omlaag.

1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

  • 1 USD = 4,5 ARS (4,70 − 0,20) 1
  • 1 ARS =  = 0,22 USD
2

kop 1 – kop 4 – kop 3 – kop 2
Opmerking: uitsluitend 2 of 0 scorepunten.

3

Een antwoord waaruit blijkt dat door een koersdaling van de peso de internationale concurrentiepositie van Argentinië verbetert, waardoor de export toeneemt / import afneemt.

4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

  • Een antwoord waaruit blijkt dat door een koersdaling van de peso geïmporteerde grondstoffen / goederen relatief duur worden. Als deze hoge importprijzen worden doorberekend in de consumentenprijzen ontstaat er (geïmporteerde kosten)inflatie.

  • Een antwoord waaruit blijkt dat door een koersdaling van de peso geëxporteerde grondstoffen / goederen relatief goedkoop worden. Als door deze toenemende vraag de productiecapaciteit wordt overschreden, ontstaat er bestedingsinflatie.

5

Rente verhogen
Een uitleg waaruit blijkt dat door een renteverhoging buitenlandse beleggers / spaarders worden aangetrokken, waardoor de vraag naar de peso’s toeneemt en de koers zal stijgen.

Aan- en verkooptransacties op de valutamarkt
Een uitleg waaruit blijkt dat op de valutamarkt peso’s gekocht moeten worden met dollars, waardoor de koers van de peso gaat stijgen.