Bij een loon-prijsspiraal zullen loonstijgingen en prijsstijgingen elkaar steeds verder opdrijven.

  • Er heerst inflatie (de prijzen stijgen)

  • Vakbonden eisen namens hun werknemers in de CAO-besprekingen loonstijgingen, die tenminste de inflatie compenseren om de koopkracht te repareren.

  • Bedrijven zien door de loonstijging de kosten oplopen. Om de winst te behouden wentelen de bedrijven de kostenstijging af op hun klanten. De prijzen stijgen opnieuw.

  • Wederom eisen vakbonden (minimaal) prijscompensatie.

  • enz.

NB. het startpunt kan ook een (forse) loonstijging zijn.

Loon-prijsspiraal