Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Verzekerden gaan zich roekelozer gedragen, omdat de verzekering het financiële risico dekt.

Iemand met een nieuwe fiets zal zonder verzekering erg voorzichtig zijn. Hij zal de fiets goed afsluiten – bijvoorbeeld met een extra slot – of zal de fiets alleen in een bewaakte fietsenstalling zetten.
Wanneer hij echter een verzekering afsluit tegen fietsdiefstal, is de kans groot dat hij slordiger gaat worden. Het extra slot is te zwaar en te veel werk. Een bewaakte fietsenstalling kost te veel. Dus géén extra slot en géén bewaakte fietsenstalling meer. Door dit slechte gedrag wordt de kans op diefstal groter.

De kans op moreel wangedrag wordt kleiner als de verzekerde zelf óók financiële gevolgen draagt van de schade.
Bijvoorbeeld door een eigen risico in te voeren bij de verzekering of door een bonus-malus regeling.