Het nationaal inkomen is de som van al het verdiende (primaire) inkomen door de bevolking van een bepaald land in een jaar.

Dit inkomen wordt verdiend uit de productie. Bij deze productie worden productiefactoren ingezet. De beloning voor deze productiefactoren, de primaire inkomens, vormen samen het nationaal inkomen. Daarom is het (netto) nationaal product altijd gelijk aan het (netto) nationaal inkomen.

Nationaal / Binnenlands

Bij Binnenlands Inkomen kijken we naar hoeveel inkomen binnen de landsgrenzen wordt verdiend met produceren.

Bij Nationaal Inkomen kijken we naar hoeveel inkomen verdiend wordt met Nederlandse productiefactoren.
Dat kan dus ook de winst van een Nederlands bedrijf dat in China produceert zijn. Maar het salaris van een Belg die in Nederland werkt telt nu niet meer mee.

nationaal inkomen

 

Binnenlands Product
– door buitenlanders verdiende primaire inkomens in Nederland
+ door Nederlanders verdiende primaire inkomens in het buitenland
Nationaal Product

deze berekening kan zowel met bruto- als netto binnenlands product worden gedaan