Een producent op een markt van volkomen concurrentie kan niet zelf zijn prijs bepalen. Die prijs wordt bepaald door de totale vraag en het totale aanbod. Daar heeft de producent geen invloed op.

Afhankelijk van zijn ondernemingsdoelstelling kan de producent alleen de productiehoeveelheid aanpassen.

Hierbij zijn een aantal doelstellingen denkbaar:

  • het break-even-punt: de productieomvang waarbij geen winst en geen verlies gemaakt wordt.

  • maximale omzet: de productieomvang waarbij de omzet/opbrengst maximaal is.

  • maximale totale winst: de productieomvang waarbij de totale winst maximaal is.

Volkomen concurrentie

Gegeven:

  • De evenwichtsprijs op deze markt is € 50
  • De producent heeft € 30 variabele kosten per product
  • De producent heeft in totaal € 1.000.000 constante kosten 
  • De producent heeft een productiecapaciteit 100.000 stuks.

In totaalbedragen

grafiek 1 – Totale Kosten en  Totale Opbrengsten

TO = 50×Q

TK = 30×Q + 1.000.000

In bedragen per product

grafiek 2 – Gemiddelde Kosten en Gemiddelde Opbrengsten

GO = 50

GTK = 30 + 

Break-even-punt

We kunnen aan het snijpunt van TO en TK in grafiek 1 aflezen dat het BEP bij 50.000 producten zit.
Dit is in grafiek 2 ook te zien aan het snijpunt van GO en GTK.

Maakt het bedrijf dus minder dan 50.000 producten, wordt verlies geleden.
Maakt het bedrijf meer dan 50.000 producten, wordt er winst gemaakt.

Wiskundig oplossen
TO = TK
50×Q = 30×Q + 1.000.000
20×Q = 1.000.000
Q = 50.000

Maximale omzet

Omdat de producent voor elk product steeds hetzelfde bedrag krijgt, behaalt hij zijn maximale omzet wanneer hij zoveel mogelijk producten verkoopt. Dat is het beste te zien in figuur 1.
Maximale omzet haalt hij dus bij zijn productiecapaciteit.

Maximale winst

In grafiek 1 zien we dat TO sneller stijgt dan TK.
Zodra het BEP bereikt is, wordt de winst steeds groter.  Om maximale winst te maken, moet je dus zoveel mogelijk producten maken.

In grafiek 2 is dat iets moeilijker te zien. Als je als bedrijf steeds € 50 per product verdient en je moet steeds € 30 aan extra (variabele) kosten moet maken voor zo’n product. Je verdient dus steeds € 20. Hiervan zul je eerst de constante kosten moeten betalen. Vanaf 50.000 producten (BEP) zijn de constante kosten betaald en levert elk product steeds € 20 extra winst op.
Als het bedrijf zoveel mogelijk producten maakt, kan het ook een maximaal aantal keren die € 20 winst maken.

De maximale winst haalt het bedrijf dus bij de productiecapaciteit.