Nivelleren is het verkleinen van de inkomensverschillen.

Nivellering is:

  • De inkomensverdeling gelijkmatiger maken.
  • Het verschil tussen ‘Arm’ en ‘Rijk’ verkleinen.

 

Zorgen voor een rechtvaardige inkomensverdeling is één van de kerntaken van de overheid.
De overheid verkleint de inkomensverschillen door:

  • progressieve inkomstenbelasting, waarbij mensen met een hoger inkomen relatief meer belasting betalen
  • inkomensafhankelijke subsidies en uitkeringen voor de lagere inkomens

Stel dat in onderstaande grafiek hierdoor de Lorenzcurve van rood naar blauw gaat.

Lorenzcurve

We zien dat door de inkomensherverdeling van de overheid:

  • de armste 40% van de bevolking nu 20% i.p.v. 10% van het inkomen verdient
  • de rijkste 20% van de bevolking nu 40% (100-60) i.p.v. 50% (100-50) van het inkomen verdient.

De verschillen tussen rijk en arm zijn kleiner geworden. We spreken in zo’n geval van inkomensnivellering.

Deze nivellering van inkomens is ook snel te zien in de Lorenzcurve. De kromme van de secundaire inkomensverdeling loopt dichter bij de gelijke inkomensverdeling (45o-lijn) dan de kromme van de primaire inkomensverdeling.

Denivelleren

Er is sprake van denivelleren wanneer de inkomensverschillen groter worden.

De Lorenzcurve krijg bij denivelleren juist een ‘dikkere buik’.