Primair inkomen is het inkomen dat verdiend wordt met het ter beschikking stellen van productiefactoren.

Onderstaand schema geeft het verband tussen productiefactoren en primaire inkomen:

Productiefactor Primaire inkomen
Arbeid Loon
Natuur Pacht
Kapitaal Rente / Huur
Ondernemerschap Winst

Naast het primair inkomen kennen we ook de begrippen secundair en tertiair inkomen. Onderstaand schema toont de samenhang/betekenis van deze begrippen.

 

Begrip   Voorbeeld
Primair inkomen = inkomen dat verdiend wordt met het leveren van productiefactoren
= loon + pacht + huur + rente + winst
Brutoloon
– loon- en inkomstenbelasting
– sociale premies
+ sociale uitkeringen
+ inkomensafhankelijke subsidies (zoals huursubsidie, zorgtoeslag, enz.)
 
Secundair inkomen = besteedbaar inkomen Nettoloon + huursubsidie