Opgave 1

De markt van het product Cleaner is een markt van volkomen concurrentie.
De markt kan worden weergegeven met de volgende collectieve vraag- en aanbodvergelijkingen:

Qv = -200P + 10.000
Qa = 1.000P – 20.000

Q = gevraagde of aangeboden hoeveelheid in miljoen stuks per dag
P = prijs in eurocenten

Op deze markt is producent Schoon één van de velen.
Het bedrijf heeft te maken met proportioneel variabele kosten van € 0,05 per product.
De constante kosten bedragen € 100 per dag, bij een productiecapaciteit van 1.000 stuks.

Je kunt onderstaande grafiek gebruiken om de situatie te bestuderen.

prod_vc1

1 Noem vier kenmerken van een markt van volkomen concurrentie.
2 Teken de marktsituatie in bovenstaande grafiek.
3 Bereken de marktomzet én arceer deze in de grafiek.
4 Teken voor het bedrijf Schoon de GO-, GTK-, MO- en MK-lijnen in bovenstaande grafiek.
5 Hoeveel bedraagt de maximale dagwinst voor het bedrijf Schoon?
6 Arceer deze maximale winst in de grafiek.

Opgave 1

1

Een markt van volkomen concurrentie (of volledige mededinging of perfect werkende markt) kenmerkt zich door:

  • veel vragers en veel aanbieders
  • een homogeen product
  • een transparantie markt
  • vrije toe- en uittreding
2
  • Bereken de 0-punten van de vraaglijn om de vraaglijn te tekenen
  • Bereken het startpunt van de aanbodlijn door voor Qa = 0 in te vullen. En bereken een tweede punt door een willekeurig hogere prijs in te vullen in de aanbodvergelijking.

prod_vc1_2

3

prod_vc1_3Qv = Qa 
-200P + 10.000 = 1.000P – 20.000
-1.200P = -30.000
P = 25 (cent)

Q= 1.000P – 20.000
Q= 1.000 × 25 – 20.000 = 5.000 (mln. stuks)

Omzet = P × Q
Omzet = € 0,25 × 5 mld. = € 1,25 mld.

4 prod_vc1_4
5

Het bedrijf behaalt maximale winst door de productiecapaciteit maximaal te gebruiken.

TO = 1.000 × € 0,25 = € 250

TK = 1.000 × € 0,05 + € 100 = € 150

TW = TO – TK = € 100 dagwinst

6 prod_vc1_5