Opgave 1

De omzet van een onderneming bedraagt € 800.000.
Er zijn bij de productie grond- en hulpstoffen en diensten door derden gebruikt ter waarde van € 500.000.
De loonkosten bedroegen € 140.000.
De rentelasten bedroegen € 60.000.
Aan pacht en huur was het bedrijf in deze periode € 20.000.
De afschrijving op vaste kapitaalgoederen bedraagt € 50. 000.

1 Bereken de bruto toegevoegde waarde van deze onderneming.
2 Bereken de netto toegevoegde waarde van deze onderneming.
3 Geef twee voorbeelden van diensten door derden.
4 Bereken de winst van deze onderneming.
5 Hoeveel draagt deze onderneming bij tot het netto nationaal inkomen?

Opgave 2

Een bedrijf verkoopt zijn producten voor € 25 (exclusief btw). Het bedrijf koopt voor € 7 per product aan grond- en hulpstoffen in. Alle overige bewerkingen voert het bedrijf zelf uit.
In 2016 had het bedrijf een afzet van 1 miljoen stuks. Dat jaar bedroeg de nettowinst € 1,1 mln.
In 2016 betaalde het bedrijf € 1,5 mln. rente voor geleend geld. De huur van de diverse bedrijfspanden bedroeg € 3 mln. Het bedrijf schrijft jaarlijks € 2,5 mln. af op haar kapitaalgoederen.
Het gemiddelde salaris van een werknemer in dit bedrijf bedraagt € 55.000.

6 Bereken de bruto toegevoegde waarde van deze onderneming.
7 Bereken de netto toegevoegde waarde van deze onderneming.
8 Bereken de totale loonsom van dit bedrijf in 2016.
9 Hoeveel werknemers had het bedrijf in 2016 in dienst?

Opgave 1

Wanneer we alle gegevens in het bekende schema invullen krijgen we het volgende beeld:
alt

1
Omzet € 800.000
Inkoopwaarde € 500.000 –
Bruto toegevoegde waarde € 300.000
2
Bruto toegevoegde waarde € 300.000
Afschrijvingen € 50.000 –
Netto toegevoegde waarde € 250.000
3

Diensten van derden: een bedrijf huurt een ander bedrijf in om bepaalde diensten te verrichten, zoals:

  • het inhuren van een administratiekantoor of accountant
  • het inhuren van een transportbedrijf om de eindproducten naar de klant te brengen
  • het inhuren van een professioneel schoonmaakbedrijf (in plaats van schoonmaken met eigen personeel)
4

Zoals uit het schema is af te lezen, bestaat de netto Toegevoegde Waarde uit: loon, pacht, interest en winst.
Drie van de vier (en het totaal) zijn gegeven dus:

Netto toegevoegde waarde € 250.000
Loon, pacht, rente € 220.000 –
Winst € 30.000
5

De bijdrage van een bedrijf aan het (netto) nationaal inkomen is de (netto) toegevoegde waarde van het bedrijf, dus: € 250.000.

Opgave 2

6
Omzet (€ 25 × 1 mln. stuks) € 25 mln.
Inkoopwaarde (€ 7 × 1 mln. stuks) € 7 mln. –
Bruto toegevoegde waarde   € 18 mln.
7
Bruto toegevoegde waarde € 18 mln.
Afschrijvingen € 2,5 mln. –
Netto toegevoegde waarde € 15,5 mln.
8
Netto toegevoegde waarde € 15,5 mln.
Winst, huur, rente € 5,6 mln. –
Loonsom € 9,9 mln.
9

De totale loonsom bedraagt € 9,9 mln.
Eén werknemer verdient gemiddeld € 55.000

Dat wil zeggen dat er dus 180 personen werkzaam zijn binnen dit bedrijf.