De productiecapaciteit is de maximale productie in een bepaalde periode.

Soms gaat het om de maximale productie van één bedrijf.
Vaak gaat het om de maximale productie van het hele land. Dus van alle bedrijven en de overheid samen.

Verwarring

Sommige leerlingen verwarren het begrip productiecapaciteit met het begrip arbeidsproductiviteit.
Hoewel deze begrippen met elkaar te maken kunnen hebben, zijn ze duidelijk verschillend:

Arbeidsproductiviteit
= de werkelijke (gemiddelde) productie per werknemer in een bepaalde tijdseenheid.
Productiecapaciteit
= de maximaal haalbare productie voor een heel bedrijf (of een heel land) in een bepaalde tijdseenheid.

Als de arbeidsproductiviteit stijgt, betekent dat dat elke werknemer meer producten maakt in een bepaalde tijd. Dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat er (maximaal) meer producten gemaakt kunnen worden. De productiecapaciteit stijgt daardoor.

Knelpuntfactor

De knelpuntfactor is de productiefactor die bepalend is voor de maximaal haalbare productieomvang.

Om te produceren zijn alle productiefactoren nodig.
Hoeveel je maximaal kunt produceren hangt af van de hoeveelheid (en de kwaliteit) van de productiefactoren die beschikbaar zijn. De productiefactor waar het minst van is, bepaalt hoeveel je maximaal kunt produceren. Dit is de knelpuntfactor.

Dus:

  • heb je veel machines (kapitaalgoederenvoorraad), maar weinig arbeiders (beroepsbevolking): 
    zal de maximale productie bepaald worden door het beschikbare aantal werknemers.
  • heb je veel arbeiders, maar heel weinig kapitaalgoederen:
    zal de maximale productie bepaald worden door de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad.