Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

Productiefactoren

Productiefactor omschrijving 
Kapitaal

is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan machines, gereedschappen, bedrijfsauto’s, gebouwen en voorraden.

Arbeid

omvat zowel lichamelijke als geestelijke menselijke werkzaamheid, gericht op het voortbrengen van producten. Het aanbod van arbeid is de beroepsbevolking.

Natuur

omvat alle natuurlijke rijkdommen en natuurkrachten, grond- en delfstoffen, bossen, ruimte, enzovoort.

Ondernemerschap

is de ondernemer die de productiefactoren kapitaal, natuur en arbeid combineert, en daarbij ondernemersrisico loopt. Zijn inkomen is niet gegarandeerd.

Natuur en arbeid zijn de oorspronkelijke productiefactoren. Kapitaal is een afgeleide productiefactor. Natuur en arbeid zijn vanaf het allereerste begin met menselijke productie verbonden. Kapitaal moet met behulp van natuur en arbeid (en eventueel ander kapitaal) vervaardigd worden.

Primaire inkomens

Iedereen die een productiefactor levert voor de productie ontvangt daarvoor een vergoeding: een primair inkomen.

productiefactoren

Voor de productie is natuurlijk niet alleen de hoeveelheid productiefactoren van belang, maar ook de kwaliteit.
De kwaliteit van productiefactoren wordt onder andere bepaald door scholing, innovatie en milieuvervuiling.